EN
可左右滑动查看
长时备电
型号GYFP240100UHGYFP384100UHGYFP480100UHGYFP512100UH
额定电压[V]240V(1P75S)384V(1P120S)480V(1P150S)512V(1P160S)
容量 [Ah]100Ah/FP31136282A100Ah/FP31136282A100Ah/FP31136282A100Ah/FP31136282A
电池柜机械参数
规格L×W×H[mm]600X600X2000600X800X2000600*800*2000600*800*2000
电池模块数量(N)581010
电池模块机械特性
电芯串并联形式1P15S(卧)1P15S(立)1P15S(立)1P16S(立)
宽度[mm]440180180180
高度[mm]176310310310
深度[mm]395600600600
单个模块重量[kg]46464649
电气特性
电压范围[V]203V~270V324-425405-535432-570
充电电压[V]263V420525560
充电方式CC/CVCC/CVCC/CVCC/CV
标准充电电流[A]25A25A25A25A
标准放电电流[A]50A50A50A50A
最大充电电流[A]50A50A50A50A
最大放电电流[A]100A(1C)100A(1C)100A(1C)100A(1C)
备电时间1h(23KW)1h(37KW)1h(47KW)1h(50KW)
短时备电
型号GYFP24060UHGYFP33660UHGYFP38460UHGYFP48060H
额定电压[V]240V(1P75S)336V(1P105S)384V(1P120S)480V(1P150S)
容量 [Ah]60Ah/FP31136227A60Ah/FP31136227A60Ah/FP31136227A60Ah/FP31136227A
电池柜机械参数
规格L×W×H[mm]600X800X2000600X800X2000600X800X2000600X800X2000
电池模块数量(N)57810
电池模块机械特性
电芯串并联形式1P15S(卧)1P15S(卧)1P15S(立)1P15S(立)
宽度[mm]440440180180
高度[mm]176176266266
深度[mm]330330600600
单个模块重量[kg]32323232
电气特性
电压范围[V]203V~270V280-380324-425405-535
充电电压[V]263V368420525
充电方式CC/CVCC/CVCC/CVCC/CV
标准充电电流[A]15A15A15A15A
标准放电电流[A]60A60A60A60A
最大充电电流[A]30A30A30A30A
最大放电电流[A]240A(4C)240A(4C)240A(4C)240A(4C)
备电时间15min(52KW)15min(73KW)15min(83.5KW)15min(104KW)
BESS储能
工商业储能
家用储能
通信储能
UPS储能
动力电池